Nieuw zicht op het MKOK

OUD
NIEUW
Promotie 2017

       


Dank aan de talrijke bezoekers op de opendeur 2017                


Niet te vergeten dat er een gezellig terras is voor een drankje.

 

Een paar foto's van ons museum.  

                        
Het 3de Regiment Lansiers,op oefening ±1912-1913


 

Algemeen 

De naam “Museum K-blokken en Oscar Kapel” (afgekort MKOK) is een wat vreemde naam voor een museum. De benaming is nochtans eenvoudig te verklaren; het lange verhaal daaromtrent korten wij in tot de essentie.

Het museum omvat een paar overgebleven blokken van de sectie K van het kamp, vandaar de naam “K-blokken”. En de houten kapel werd gebouwd in opdracht van een hogere officier wiens voornaam Oscar was, vandaar het toevoegsel “Oscar Kapel." 

Het MKOK, ontstaan uit het privé-initiatief van Ray Verpoorten, is mettertijd uitgegroeid tot een trekpleister in het cultureel landschap van Leopoldsburg. Het is vandaag niet meer weg te denken uit het toeristisch aanbod van onze gemeente. De werking van het museum steunt uitsluitend op de belangeloze inzet van onbezoldigde vrijwilligers. De inkomsten worden integraal besteed aan het onderhoud en de herstelling van de in concessie gekregen gebouwen en aan de uitbreiding en de verfraaiing van de tentoonstellingen. 

 Dank zij het  het Koninklijk legermuseum te Brussel kunnen wij enkele voertuigen tentoonstellen.
 

Het MKOK meer dan een stil museum

In vorige uitgave heb ik het gehad over het Museum Kamp van Beverlo. Maar er is ook het andere groot museum in de gemeente, eveneens gesitueerd op het militair domein. Het is het MKOK wat staat voor Museum K-blokken en Oscarkapel. Gestart in 1991 als privé-initiatief kon in 1996 de vzw MKOK worden opgericht. Vanaf 2007 kwam de volle inzet naar de bezoekers toe. De resultaten bleven niet uit. Het is dan ook wat men noemt een "levend" museum. Vooreerst hebben de tot de concessie behorende gebouwen een boeiende geschiedenis die teruggaat tot de oorsprong van dit legerkamp over WOI en WOII tot en met de periode van de wederoproepingen én de kapel in de naoorlogse periode. Er is de permanente tentoonstelling, een bombardementimpressie in een oude schuilbunker, (gratis) filmvoorstellingen en allerlei activiteiten al dan niet t.g.v opendeurdagen. Ook is er de samenwerking met o.m. Living History, de Vredessoldaat....  Het MKOK mocht vanaf de vzw-start reeds meer dan 15000 bezoekers verwelkomen. Het is dan ook mee één van de grootste vaste toeristische instellingen in de gemeenten. Het bestuur kan rekenen op klein 20 enthousiaste vrijwillige medewerkers. Ik wil noch de concurrentie aanmoedigen noch het monopolie van die andere instelling aanvechten op het vlak van gemeentelijke toelagen en betreden van het kampdomein. Ik zie wel dat dit museum een grote potentie in zich heeft en reële toekomstperspectieven biedt. Hetgeen blijkbaar ook de dienst van het provinciebestuur niet is ontgaan. De vraag om welke reden het gemeentebestuur dit museum niet als gelijkwaardig erkent klinkt dan ook almaar luider en luider."Citaat uit een plaatselijk blad 2009".


Doelstelling 

Het MKOK is een vzw die tot doel heeft het militair historisch patrimonium van een deel van het voormalige cavaleriekamp voor het nageslacht te bewaren. Daartoe tracht het historisch relevant materieel te verwerven, tentoon te stellen en te onderhouden. Het MKOK tracht zijn doel te bereiken in nauwe samenwerking met de gemeentelijke Dienst voor Toerisme, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel, het Museum Kamp van Beverlo en met de militaire overheid op wiens domein het museum is gevestigd. 


Wetenswaardigheden 

Talloze weder opgeroepen miliciens en militairen in opleiding of op oefening hebben in deze K-blokken gelogeerd.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden in de K-blokken politieke gevangenen van verschillende nationaliteiten, opgesloten.

Naast de permanente tentoonstellingen is er ook onze jaarlijks OPENDEURWEEKEND telkens tijdens de weekend het dichtst bij 11 september. Tijdens die opendeurdagen tellen wij elk jaar rond de 2000 bezoekers.

HIERONDER:  Een kort overzicht van ons museum.

   

   

   

De gamellenmaaltijden zijn erg in trek: verse soep, een stevige hoofdschotel en de traditionele rijstpap, naar het recept van een vrouw die bij de militairen van het Kamp bekend stond als Coletje Rijstpap.

Jagers te paard van 1914